W marcu , w ramach realizowanego projektu „Seniorze orientuj się!” z zakresu edukacji ekonomicznej odbyły się bezpłatne warsztaty z modułów: Senior w Banku, Senior w Sklepie i Senior w Domu.

03.03.2016 Gościliśmy w Klubie Seniora Bajka na Os. Lecha 43 z tematem zarządzania majątkiem i budżetem domowym- Senior w Domu

11.03.2016 Zaprosiliśmy zainteresowanych seniorów do Centrum Bukowska gdzie rozmawialiśmy o różnych typach banków i instytucjach finansowych- Senior w Banku

15.03.2016 Znów odwiedziliśmy Rataje, tym razem Klub Seniora Rodzina, aby porozmawiać o zawieranych przez nas umowach, reklamacjach, gwarancjach i ochronie konsumenta w ramach modułu Senior w Sklepie.

30.03.2016 Pojawiliśmy się na ul. Młyńskiej na zaproszenie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i omówiliśmy moduł Senior w Domu.


  • s1.png
  • s2.png