Założyciele Fundacji Inicjatyw Europejskich posiadając duże doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu i przejawiający inicjatywę rozszerzenia zakresu swej działalności postanowili o utworzeniu Fundacji w 2008 roku. Osoby zaangażowane na rzecz projektów społecznych inicjowanych przez Fundację są związane z działalnością w III sektorze od 2002 r, a z działalnością w zakresie przygotowywania projektów od 1995r.

Zasoby Fundacji cechuje bogate doświadczenie kadry, która będzie wspierała realizację projektu. Do tej pory Fundacja Inicjatyw Europejskich była zaangażowana w organizację wydarzeń skierowanych do społeczności lokalnych, takie jak: Dni Funduszy, warsztaty dla młodzieży, zajęcia dla studentów, akcje charytatywne we współpracy z innymi organizacjami. Wspierała m.in. działania w ramach projektu „Vote for Europe” skierowanego do osób w wieku 18-30 lat z województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, którego celem było podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego (ok. 500 uczestników).

W 2011 roku Fundacja była zrealizowała projekt pn: „Poznań w barwach prezydencji” – realizacja zadania publicznego ze środków budżetu Urzędu Miasta Poznania. Celem tego zadania była promocja polskiej prezydencji. W 2014 ro. Fundacja przeprowadziła szkolenia z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży i studentów. W 2015 roku Fundacja przeprowadziła szkolenie z zakresu wolontariatu dla polskich i zagranicznych wolontariuszy.

Prezeska Zarządu Fundacji – Katarzyna Trzeciak posiada kilkunastoletnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych. W zakresie działań na rzecz środowiska sportowego posiada doświadczenie w przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla organizacji sportowych z zakresu wykorzystania funduszy europejskich w latach 2008-2009. W latach 2011 – 2012 była koordynatorem regionalnym projektu „Wolontariat -włącz się!” realizowanego w ramach projektów społecznej odpowiedzialności podczas turnieju EURO 2012.

 

Jesteśmy po to by służyć innym…


  • s1.png
  • s2.png