• 1.jpg
  • 2.jpg

 

9 listopada odbyły się półfinały Ligi Sprawiedliwych. W dwóch debatach oksfordzkich zmierzyły się 4 osobowe drużyny z gimnazjów w Komornikach, Gnieźnie, Pobiedziskach i Kościanie.

Tezy, nad którymi debatowano, dotyczyły problemów będących w obszarze zainteresowań edukacji globalnej i brzmiały: „Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej jest nieskuteczna” oraz „Rozwój gospodarczy państwa jest ważniejszy niż przestrzeganie praw człowieka”.

W pierwszej debacie półfinałowej padały argumenty za tezą podkreślające krótkofalowość pomocy rozwojowej UE. Młodzi debatanci porównali pomoc, której UE udziela krajom słabiej rozwiniętym do „dawania ryby, a nie wędki”. Drużyna opozycji podała konkretne przykłady projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zrealizowano w krajach Globalnego Południa, posiłkując się danymi statystycznymi.

Druga debata była poświęcona rozwojowi gospodarczemu państw oraz przestrzeganiu przez nie praw człowieka. Drużyna propozycji skupiła się na udowodnieniu słuszności tezy „gorsze dziś dla lepszego jutra” podając szereg przykładów historycznych, które miały udowodnić, że rozwój gospodarczy państw słabiej rozwiniętych jest dobrej nadrzędnym, dla którego można tymczasowo poświęcić ideę praw człowieka. Drużyna opozycji twierdziła natomiast, że prawa człowieka jako coś uniwersalnego, niezbywalnego i niepodzielnego powinny być nadrzędną wartością dla rządzących państwami.

Obie debaty były bardzo ciekawe, na uznanie zasługuje też fakt, że poniedziałkowe półfinały były pierwszym wydarzeniem debatanckim dla występujących młodych ludzi. Debaty prowadził Jan Piosik, który wcielił się w rolę marszałka, ekspertem był Łukasz Piskorz, a jurorami Anna Wawrzyniak, Zuzanna Mikołajska oraz Ada Wesołowska.

Ostatnia odsłona projektu „Liga Sprawiedliwych” czyli Wielki Finał, podczas którego o pierwsze miejsce powalczą drużyny z Kościana i Komornik, a o III miejsce drużyny z Pobiedzisk i Gniezna, odbędzie się w środę 18 listopada o godz. 12:00 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Poniżej prezentujemy relację zdjęciową z półfinałów Ligi Sprawiedliwych:

 

 


  • s1.png
  • s2.png